Metso ilman pyrstöä-Capersaillie without tail

Torstai 10.5.2018 klo 23:15 - Harri Paananen

4-2.JPG

Toinen mieleen painunut tapaus osoitti kuinka yksi sattumus voi muuttaa tilanteen soitimella ja siten vaikuttaa mahdollisuuteen jatkaa sukua.
Another case that has come to mind has shown how one coincidence can change the situation in Capercaillie's mating field and thus affecting the ability to get to mate.

Soidinta oli hallinnut vahvoin ottein sama kukko jo useamman kevään ajan.
Hallitsevana kukkona se oli saanut hoitaa suvun jatkamisen kaikkien neitojen kanssa.
Kun vietin kevään ensimmäistä yötä kojussa, se saapui tutulle vakiopaikalleen suorittamaan soidintaan. Kun aamu alkoi sarastaa, huomasin sen pyrstön puuttuvan lähes kokonaan. Pyrstössä oli vain muutamia sulkia jäljellä. Ilmeisesti kettu tai joku muu petoeläin oli yrittänyt saada sitä saaliikseen, mutta onnistui saamaan vain pyrstösulat.
Mating field had been dominated by the same male Capercaillie for many more spring time. As a dominant male, it was able to mate with all females. When I spent the first night of the spring in the hide, it came to familiar standard place to perform normal rituals. When the morning started to shine, I noticed that its tail was almost completely missing. There were only a few feathers left in the tail. Obviously a fox or some other predator had tried to catch it, but only managed to get feathers from the tail.

1-2.JPG

Metso käyttäytyi soitimella normaalisti ja itsevarmasti.
Viereistä tonttia pitävä Metso on haastanut tätä hallitsevaa kukkoa jo monena keväänä. Sama toistui nytkin. Aamulla Metsot ottivat yhteen toisia siivillä hakaten ja nokalla kopsien. Tämä ensimmäinen erä päättyi ratkaisemattomaan ja pyrstötön kukko sai vielä pitää paikkansa. Aamun edetessä tuli toisen erän aika. Ilman pyrstön tasapainotusta ja tukea hallitseva kukko ei pystynyt tarpeeksi vastaamaan haasteeseen. Haastaja pääsi niskan päälle ja näin valta soitimella vaihtui. Pyrstötön kukko siirtyi tontiltaan sivuun ja uusi hallitsija omi sen itselleen.
This dominant Capersaillie behaved normally and confidently. A nearby cock has been challenging it for several seasons. The same thing happened again. In the morning the cocks fought with the strikes in their wings and at the ankle. This first batch ended in an unresolved and tailless cock remained a sovereign. As the morning progressed, the second batch took place. Without a tail balancing and supporting, the dominant cock was not able to respodn to the challenge anymore. The challenger reached the neck and thus the power changed. The tailless cock moved to the side and the new ruler became the area for himself.

16-2.JPG

Ensimmäinen taistelu-First battle

55-2.JPG

Toinen taistelu- Second battle

66-2.JPG

7-2-2.JPG

Valta vaihtuu- The power changes

3-2.JPG

Hävinnyt kukko siirtyy sivuun- The lost cock moves to the side

17-2.JPG

Soitimen uusi hallitsija ilmoittaa muille asemastaan- A new dominant cock informs others of his positions.

Metson soitimen järjestelmä on yksinkertainen ja tarkoituksen mukainen. Taisteluissa esiin tuleva vahvuus osoittaa Metson olevan kaikin puolin hyvässä kunnossa. Vain vahvin kukko pääsee jatkamaan sukua muiden jäädessä niin sanotusti nuolemaan näppejään. Näin luonto varmistaa lajin säilymisen kannalta parhaan mahdollisen geeniperimän siirtymisen tuleville sukupolville.
The Capersaillies mating system is simple and purposeful. The strength that emerges in the battles shows that dominant Capersaillie is in good shape in every way.
Only the strongest cock can continue to mate. In this way, nature ensures the best genetic heritage for future generations for survival.

Terveisin-BR Harri

Avainsanat: Metso, Capersaillie, pyrstö, tail