Aina kannattaa mennä luontoon-It is always worth going to nature.

Maanantai 8.10.2018 klo 9:45 - Harri Paananen

Syksyllä luonnossa tapahtuu suuria muutoksia. Merkittävimpiä muutoksia ovat valon ja värien väheneminen. Vuorokauden valoisa aika on nyt Pudasjärven alueella jo lyhyempi kuin pimeä aika. Valoisuus myös lyhenee nopeasti joulukuun loppupuolelle saakka. Edessä on pian harmaus ennen kuin lumi tuo valoa maisemaan.

Me ihmiset olemme osa luontoa ja suuret muutokset ympäristössämme eivät voi olla vaikuttamatta meihin jollakin tasolla. Minulla unen tarve lisääntyy talviajaksi 1-2 tuntia vuorokaudessa. Se tapahtuu tähän aikaan syksystä ja muuttuu takaisin huhtikuussa. Myös energisyydessä tapahtuu pieni notkahtaminen. Valon vähetessä jumitun helpommin sohvalle kuin kesäaikaan. Joillakin henkilöillä nämä muutokset johtavat jopa masennukseen.

Kesä on hyvin aktiivista aikaa ja on luonnollista, että sen jälkeen on vuorossa passiivisempi kausi. Kaikki tässä maailmassa etenee aaltoliikkeessä. Oma tapani käsitellä tätä aallonpohjaa on löytää kiinnostavia asioita, jotka liittyvät juuri tähän vuodenaikaan. Luonto tarjoaa aina jotakin kaunista. Esimerkiksi tästä eteenpäin hienon tähtitaivaan, revontulia, kuuraisen maiseman ja sinisen hetken, jonka lumi pian valaisee. Aina kannattaa mennä luontoon.

In the autumn, great changes are taking place in nature. The most significant changes are the reduction of light and color. The bright time of the day is now in the Pudasjärvi area already shorter than the dark time. Lightening will also shorten until the end of December. There is a bit of grimace before the snow brings light to the landscape.

We humans are part of nature and the major changes in our environment can not be without affecting us at some level. I need to sleep for 1-2 hours a day in winter. It happens at this time of autumn and will change back in April. There is also a small drop in energy. As the light slumped, it was easier to seize the sofa than the summer time. For some people, these changes will even lead to depression.

Summer is a very active time and it is natural that a more passive season is going on. Everything in this world moves in the wave motion. My own way to deal with this wavelet is to find interesting things that are relevant to this season. Nature always offers something beautiful. For example, from this point onwards, a fine starry sky, auroras, lavish landscape and a blue moment that the snow will soon illuminate. It is always worth going to nature.

Terveisin/Br Harri

_MG_4338-1.JPG

_MG_4615-1.JPG

_MG_4621-1.JPG

_MG_4777-1.JPG

_MG_4829-1.JPG

_MG_4841-1.JPG

_MG_4856-1.JPG

_MG_4936-1.JPG

_MG_4969-1.JPG

_MG_4980-1.JPG

_MG_4984-1.JPG

_MG_4987-1.JPG

_MG_5016-1.JPG

Avainsanat: autumn, syksy, great changes, suuria muutoksia, wave motion, aaltoliike, starry sky, tähtitaivas, auroras, revontulet

Syksy tarjoaa paljon-Autumn offers a lot

Sunnuntai 26.8.2018 klo 22:09 - Harri Paananen

Kesä on valon juhlaa. Syksy on värin ja hämyisän tunnelman juhlaa. Yöt alkavat pimentyä ja tähtitaivas alkaa muodostua yö yöltä selvemmäksi. Kohdalle osuessaan väriä yötaivaalle tuovat vilkaasti liikkuvat revontulet. Usein syksyn revontulet ovat näyttävämpiä kuin keskitalvella.

Valon vähetessä ja ilman viiletessä kasvit ja puut lopettavat kasvukautensa. Lehtien vihreys vaihtuu keltaisen, oranssin ja punaisen sävyihin kunnes ne tipahtavat pois. Värin vaihtumisen ensi merkit ovat nyt jo näkyvissä ja pian maisema alkaa täyttyä värikirjosta.
Luonto alkaa nyt valmistautua tulevaan talveen.

Muuttolinnut aloittavat pitkän matkansa ja talvehtimaan jäävät linnut keräävät rasvavarastoa sekä kasaavat talven ruokavarastoja.
Luonto elää täysillä vielä hetken ennen talven hiljaiseloa. Syksy on suuren muutoksen aikaa ja tarjoaa luonnosta nauttivalle paljon koettavaa.

Summer is a light feast. Autumn is a feast of color and a moody feeling. The nights begin to darken and the starry sky begins to become clearer in the night. When you hit the spot, the color of the night sky is brought to life by the flashy moving Northern lights. Often the Auroras of autumn are more spectacular and colorfull than mid-winter.

As the light falls and when the weather is falling, the plants and trees end their growing season. The green leaves change in yellow, orange and red until they tip off. The first signs of color change are now visible and soon the landscape begins to fill the color book. Nature is now beginning to prepare for the coming winter.

Soon the migratory birds begin their long journey, and birds remaining in the winter cover collecting fat stores and stacking up the winter food stores. Nature is still alive for a moment before the silence of winter. Autumn is a time of great change and offers a lot of enjoyment for nature.

Terveisin/Br Harri   

_MG_3800-2.JPG

_MG_3837-2.JPG

_MG_3859-2.JPG

_MG_3625-2.JPG

_MG_3878-2.JPG

_MG_3750-2.JPG

_MG_3759-2.JPG

_MG_3760-2.JPG

_MG_3765-2.JPG

_MG_3767-2.JPG

_MG_3768-2.JPG

Avainsanat: syksy, väri, muutos, revontulet, autumn, color, change, auroras

Kuinka paljon suoritan luonnossa?How much I perform in nature?

Torstai 29.3.2018 klo 22:17 - Harri Paananen

Asumme taajaman valosaasteen ulkopuolella ja siksi revontulien kuvaaminen on minulle mahdollista jopa kotipihalla. Silti olen ajanut viimeisen viikon aikana pariin otteeseen Iso- Syötteelle yli 50km päähän kuvaamaan niitä. Sunnuntai- iltana ajellessani mietin syytä miksi näin teen? Arkielämä on täynnä suorittamista. Pitää suorittaa päivän työtehtävät, suorittaa kotityöt jne. Kaikelle suorittamiselle yhteistä on, että niihin liittyy aikataulu ja vahva tavoite.

Nyt tekemäni kuvausreissut Syötteelle täyttivät omasta mielestäni osin suorittamisen kriteerit. Tarve oli ehtiä tiettyyn paikkaan tiettyyn aikaan ja tavoitteena oli ikuinen projekti eli täydellinen revontulikuva tykkymaisemassa.
Kuvausreissut olivat onnistuneita, vaikkakaan täydellistä revontulikuvaa tykkymaisemassa en omasta mielestäni saanut. Ympäristö oli hieno ja revontulet loimusivat hetkittäin voimakkaina.

Luonnossa vietettyjen vuosien karttuessa olen, osin teidostamattakin, alkanut yhä enemmän olemaan luonnossa. Esimerkkinä valitsen mieleisen retkikohteen, pystytän leirin mieleiseen paikkaan ja vietän aikaa leirissä siitä päiväretkiä lähiympäristöön tehden. Yhä harvemmin lähden retkelle tavoitteena jonkin tietyn reitin läpi kulkeminen tietyssä aikataulussa. Kalastus, metsästys ja kuvaaminen ovat samalla siirtyneet yhä enemmän luonnossa olemisen oheistoiminnaksi. Tavoitteita, kuten täydellinen revontulikuva tykkymaisemassa, on toki mielessä aina sopivassa ympäristössä liikkuessa, mutta ne eivät ole päälimmäinen syy lähteä luontoon.

Olemalla luonnossa olen alkanut nauttia siellä vietetystä ajasta yhä enemmän. Samalla luonnon tarjoaman arjen vastapainon teho on kasvanut. Kiireen jäädessä luonto myös avautuu laajemmin ja pienikin yksityiskohta saa mahdollisuuden rekisteröityä verkkokalvolle tarjoten vahvemman kokemuksen.

Jatkossa pyrinkin yhä enemmän olemaan luonnossa siellä suorittamisen sijaan.

Terveisin Harri

Me and my family live outside of the light pollution and therefore northern lights photographing is possible even in my home yard. Still in the past week I've driven a couple of times to the Iso-Syöte more than 50 kilometers to photograph Auroras. On a Sunday night while driving I was wondering why I'm doing this. The everyday life is full of performing. You have to carry out your daily work assignments, make daily homeworks etc. It's all about performing together with a timetable and a strong goal.

In my opinion, the photographing trip I made were partly fulfilling the criteria of performing. The need was to make a certain place at a certain time and the goal was an eternal project, that is, a perfect Aurora photo in crown snow load landscape. The photographing trips were successful, though I did not get a perfect Aurora photo in my own mind. The environment was fine and the Auroras were strong at times.

In the course of the years spent in nature, I have started more and more to be in nature. As an example, I choose a interestin hiking destination, set up a camp site in good place and spend time in the camp doing day trips to the nearby area. Less and less, I go on a trip aiming to go through a particular route within a certain time frame. Fishing, hunting and photographing have also shifted more and more to corollary activities. The goals are, of course, always with me when I'm moving in a suitable environment, but they are not the main reason for going the wilderness.

By being in the wild, I started to enjoy the time spent there more and more. At the same time, the power of counterbalance offered by nature has increased. When the hurry decreases , nature also opens up more and the smallest detail gets the chance to sign up providing a stronger experience.

In the future I will try to be more in the wild instead of performing there.

Best regards Harri

_MG_0125-1.JPG

_MG_0128-1.JPG

_MG_0148-1.JPG

_MG_9487.JPG

_MG_9508.JPG

_MG_9520.JPG

_MG_9535.JPG

_MG_9555.JPG

_MG_9557.JPG

_MG_9578.JPG

_MG_9583.JPG


 

Avainsanat: Luonto, voimavara, revontulet, olla luonnossa, nature, resource, northern lights, auroras.be in nature

Lisää lunta ja revontulia-More snow and Auroras

Sunnuntai 18.3.2018 klo 18:59 - Harri Paananen

Talvi pitää edelleen otteensa ja lumen määrä vain lisääntyy. Kevät etenee nyt hitaasti. Alkuviikosta satoi parina päivänä reilusti ja nietokset vahvistuivat noin 20cm. Tosin lumi oli hyvin kevyttä ja pölisevää pakkaslunta, joka on jo tiivistynyt menettäen vahvuudestaan puolet.

Tykky on myös pitänyt pintansa vaarojen lakialueilla harvinaisen pitkään. Päivälläkin pakkasella pysynyt ilma on suojannut sitä. Normaalisti tykky alkaa varista pois jo helmikuun lopulla. Mikäli säätyyppi jatkuu saman kaltaisena, tykkymaisemista voi päästä nauttimaan vielä pääsiäisenäkin. Yksi lämmin päivä kuitenkin riittää muuttamaan tilanteen.

Viime viikon kirkkaat yöt osuivat lopulta yhtä aikaa revontulien kanssa. Keskiviikkoillan loimut olivat parhaat, mitä tämä talvi on toistaiseksi tarjonnut. Voi hyvinkin olla, että parempia ei enää ehdi tälle kaudelle tulemaankaan. Huhtikuussa yöt valoistuvat niin paljon, ettei revontulia enää voi kuvata.

Terveisin Harri

Winter still goes on and snow increases. Spring in now proceeding slowly.
In the beginning of the week it was raining fairly for a couple of days, more than 20cm. However, the snow was a very light and drifting freeze, which has already been condensed by losing half its strength.

Crown snow load in the trees has also kept his mark on highest areas for an unusually long time. At daytime, the air that is still cold has protected it. Normally, the crown snow load will start to hang off early in February. If the weather type continues the same way, you can still enjoy snowy trees even in Easter. However, one warm day is enough to change the situation.

Last weeks bright nights finally ended up with strong Auroras. Wednesday nights Auroras were the best that this winter has so far offered here in Pudasjärvi area. It may well be that better will no longer have time for this season to come. In April, the nights are goin to be so bright that Auroras become invisible.

Best regards Harri

_MG_8544.JPG

_MG_8585.JPG

_MG_8615.JPG

_MG_8635.JPG

_MG_8687.JPG

_MG_8731.JPG

_MG_8783.JPG

_MG_8853.JPG

_MG_8881.JPG

_MG_8886.JPG

_MG_8946.JPG

_MG_9101.JPG

_MG_9132.JPG

_MG_9164.JPG

Avainsanat: Lumi, revontulet, talvi, tykky, winter, snow, Auroras, Crown snow load