Harmaa alue- Grey zone

Tiistai 6.11.2018 klo 23:48 - Harri Paananen

3-1.JPG

Syksy on edennyt harmaaseen vaiheeseen. Päivän pituus on lyhentynyt nopeasti ja jatkaa lyhenemistään kiihtyvästi. Sateiset päivät huokuvat harmautta kunnes talvi ja lumi saapuvat. Joskus harmaus luo harmaita ajatuksia...

Harmautta katsellessa olen miettinyt termiä harmaa alue. Minulle termi on tullut tutuksi huippu- urheilusta. Dopingin riivamassa urheilussa liikutaan usein harmaalla alueella kielletyn ja sallitun rajalla.

Laajemmin asiaa pohtiessa harmaalla alueella liikkumista tapahtuu jokapäiväisessä elämässä kaikkialla. Itsekin syyllistyn siihen usein ajamalla autolla hieman yli sallitun nopeuden. Tuntuu, että harmaalla alueella liikkuminen on tyypillistä nykyaikana ja on lisääntynyt koko ajan. Esimerkiksi suuret yritykset tekevät "verosuunnittelua" yhä enemmän. Kodinkoneista ei tehdä mahdollisimman kestäviä, jotta niitä menisi enemmän kaupaksi. Seuraava askel vie jo selvästi kielletyn puolelle. Autojen valmistajat huijaavat päästöissä, puhelimien valmistajat hidastavat puhelimia nopeuttaakseen uusien hankkimista. Palmuöljyn tuotannon tieltä poltetaan luvatta metsää suuria määriä ja lopputuotetta myydään vastuullisesti tuotettuna ja sertifioituna. Ekologisuus ja vastuullisuus on niiden arvostuksen kasvun myötä valjastettu vahvaksi markkinointivälineeksi. Todellisuus kaiken takana voi kuitenkin olla jotakin aivan muuta.

Jokainen meistä osallistuu jokapäiväisessä elämässä normaalin kulutuksen kautta harmaalla alueella liikkumiseen. Halusimme sitä tai emme. Valitettavasti liikumme harmaalla alueella myös tietoisesti.
Helposti vakuutusyhtiölle tai työnantajalle kerrotaan hieman muunneltua totuutta, ajetaan ylinopeutta ja tehdään vaarallisia ohituksia liikenteessä jne.

Löystyykö moraali löystymistään ja mitä enemmän harmaalla alueella liikutaan, sitä useammin astutaan välillä myös kielletylle alueelle? Onko tulevaisuutemme se, että harmaasta alueesta tulee normaali tila?
Tuleeko meistä yhä itsekkäämpiä ja tavoittelemmeko vain omaa etua muiden kustannuksella hinnalla millä hyvänsä? Uimmeko vielä jonakin päivänä niin syvillä vesillä, että hukumme tummaan veteen?

Autumn has advanced to the gray phase. The length of the day has shortened rapidly and continues to accelerate rapidly. Rainy days blossom gray until winter and snow arrive. Grayness sometimes creates gray thoughts...

Grayness watching I'm thinking about the term gray area or zone. For me the term has become familiar with top sports. Doping in the dungeon of sport often moves in the gray zone at the prohibited and permitted boundary.

When thinking about a wider issue in a gray zone, moving around is happening every day in everywhere. I myself guilty of doing so often by driving a little over the allowed speed. It seems that moving in the gray zone is typical of modern times and has been increasing all the time. For example, big companies make "tax planning" more and more. Household appliances are not made as durable as possible to make them more commercial. The next step will take you to a clearly blocked side. Car manufacturers cheat on emissions, phone manufacturers slow down phones to speed up new purchases. The production of palm oil is burned by large quantities of wood and the final product is sold responsibly produced and certified. Ecology and accountability have been harnessed as a strong marketing tool with the growth of their prestige. The reality behind everything, however, can be something completely different.

Each of us is involved in everyday life through normal consumption in the gray zone. We wanted it or not. Unfortunately, we are also deliberately moving in the gray zone. It is easy for an insurance company or employer to tell a little modified truth, drive overspeed and make dangerous overtaking in traffic and so on.

Do morality persist all the time, and the more you move in the gray zone, the more often you step into a forbidden area? Is it our future that the gray zone becomes a normal state? Will we become more selfish and only seek our own advantage at other costs at any price? Are we some day so deep in the dark waters that we are drowning?

Terveisin/Br Harri

Avainsanat: syksy, harmaa, harmaa alue, autumn, grey, grey zone