Valon juhlaa-Light celebration

Sunnuntai 1.7.2018 klo 14:00 - Harri Paananen

Keskikesä on valon juhlaa. Täällä Pudasjärven alueella aurinko käy yöllä piilossa alle kahden tunnin ajan. Valoisaa aikaa nauttia luonnon kauneudesta riittää hyvin läpi vuorokauden. Suuren valon määrän ansiosta luonto myös elää kiivaasti lähes kellon ympäri.
Kukat kukkivat runsaina ja kasvit kasvavat kovaa vauhtia. Linnut ruokkivat koko ajan nälkäisiä poikasiaan runsaan hyönteismäärän avulla. Kesän ydin on täällä lyhyt, mutta hyvin kiivas.

Keskikesällä kuvaava retkeilijä olisi myös mielellään liikkellä läpi vuorokauden jättäen nukkumisen kokonaan väliin. Päivällä erityisesti linnut liikkuvat hyvin aktiivisesti. Maisemakuvaukseen taas keskiyön herkkä valo tarjoaa parhaimmat olosuhteet.

Pudasjärvellä sijaitseva Syötteen Kansallispuisto on suurimmaksi osaksi vaarakuusikkoa. Kuusikoissa oma eliöstönsä elää näkymättömämpää elämäänsä. Vaaraylänköjen muutamilla laajemmilla soilla ja lukuisilla rinnesoilla kesän aktiivisuus taas tulee hyvin selvästi esiin.

Nyt valoisuus on kääntynyt vähenemään. Kuukauden kuluttua hämärtyvällä yötaivaalla näkyvät jo ensimmäiset tähdet.

Midsummer is a light celebration. Here in the Pudasjärvi region, the sun is hidden in the night for less than two hours. A bright time to enjoy the beauty of nature is good enough throughout the day. Thanks to the large amount of light, nature also lives vigorously around the clock. The flowers bloom abundantly and the plants grow at a fast pace. Birds are always fed hungry chicks with a large amount of insect. The core of summer is here short, but very intense.

In the middle of summer, hikers with the camera would like to move around the clock, leaving no sleep at all. In the day, the birds are moving very actively. Landscape photography with gentle light from midnight offers the best conditions.

The Syöte National Park, located in Pudasjärvi, is mostly spruce forest. In the spruce, their wildlife lives more invisible life. With some widespread swamps and numerous small swamps, summer activity is very clear.

Now, light has turned to diminish. After a month, the first stars in the dark night sky are visible.

Terveisin-Br Harri

_MG_3087-2.JPG

_MG_2736-2.JPG

_MG_2761-2.JPG

_MG_2768-2.JPG

_MG_2781-2.JPG

_MG_2826-2.JPG

_MG_3038-2.JPG

_MG_3058-2.JPG

_MG_3073-2.JPG

_MG_2890-2.JPG

_MG_2895-2.JPG

_MG_2905-2.JPG

_MG_2910-2.JPG

_MG_2951-2.JPG

_MG_2956-2.JPG

Avainsanat: valo, juhla, light, celebration, keskikesä, midsummer, syötteen kansallispuisto, syöte national park

Kuinka paljon suoritan luonnossa?How much I perform in nature?

Torstai 29.3.2018 klo 22:17 - Harri Paananen

Asumme taajaman valosaasteen ulkopuolella ja siksi revontulien kuvaaminen on minulle mahdollista jopa kotipihalla. Silti olen ajanut viimeisen viikon aikana pariin otteeseen Iso- Syötteelle yli 50km päähän kuvaamaan niitä. Sunnuntai- iltana ajellessani mietin syytä miksi näin teen? Arkielämä on täynnä suorittamista. Pitää suorittaa päivän työtehtävät, suorittaa kotityöt jne. Kaikelle suorittamiselle yhteistä on, että niihin liittyy aikataulu ja vahva tavoite.

Nyt tekemäni kuvausreissut Syötteelle täyttivät omasta mielestäni osin suorittamisen kriteerit. Tarve oli ehtiä tiettyyn paikkaan tiettyyn aikaan ja tavoitteena oli ikuinen projekti eli täydellinen revontulikuva tykkymaisemassa.
Kuvausreissut olivat onnistuneita, vaikkakaan täydellistä revontulikuvaa tykkymaisemassa en omasta mielestäni saanut. Ympäristö oli hieno ja revontulet loimusivat hetkittäin voimakkaina.

Luonnossa vietettyjen vuosien karttuessa olen, osin teidostamattakin, alkanut yhä enemmän olemaan luonnossa. Esimerkkinä valitsen mieleisen retkikohteen, pystytän leirin mieleiseen paikkaan ja vietän aikaa leirissä siitä päiväretkiä lähiympäristöön tehden. Yhä harvemmin lähden retkelle tavoitteena jonkin tietyn reitin läpi kulkeminen tietyssä aikataulussa. Kalastus, metsästys ja kuvaaminen ovat samalla siirtyneet yhä enemmän luonnossa olemisen oheistoiminnaksi. Tavoitteita, kuten täydellinen revontulikuva tykkymaisemassa, on toki mielessä aina sopivassa ympäristössä liikkuessa, mutta ne eivät ole päälimmäinen syy lähteä luontoon.

Olemalla luonnossa olen alkanut nauttia siellä vietetystä ajasta yhä enemmän. Samalla luonnon tarjoaman arjen vastapainon teho on kasvanut. Kiireen jäädessä luonto myös avautuu laajemmin ja pienikin yksityiskohta saa mahdollisuuden rekisteröityä verkkokalvolle tarjoten vahvemman kokemuksen.

Jatkossa pyrinkin yhä enemmän olemaan luonnossa siellä suorittamisen sijaan.

Terveisin Harri

Me and my family live outside of the light pollution and therefore northern lights photographing is possible even in my home yard. Still in the past week I've driven a couple of times to the Iso-Syöte more than 50 kilometers to photograph Auroras. On a Sunday night while driving I was wondering why I'm doing this. The everyday life is full of performing. You have to carry out your daily work assignments, make daily homeworks etc. It's all about performing together with a timetable and a strong goal.

In my opinion, the photographing trip I made were partly fulfilling the criteria of performing. The need was to make a certain place at a certain time and the goal was an eternal project, that is, a perfect Aurora photo in crown snow load landscape. The photographing trips were successful, though I did not get a perfect Aurora photo in my own mind. The environment was fine and the Auroras were strong at times.

In the course of the years spent in nature, I have started more and more to be in nature. As an example, I choose a interestin hiking destination, set up a camp site in good place and spend time in the camp doing day trips to the nearby area. Less and less, I go on a trip aiming to go through a particular route within a certain time frame. Fishing, hunting and photographing have also shifted more and more to corollary activities. The goals are, of course, always with me when I'm moving in a suitable environment, but they are not the main reason for going the wilderness.

By being in the wild, I started to enjoy the time spent there more and more. At the same time, the power of counterbalance offered by nature has increased. When the hurry decreases , nature also opens up more and the smallest detail gets the chance to sign up providing a stronger experience.

In the future I will try to be more in the wild instead of performing there.

Best regards Harri

_MG_0125-1.JPG

_MG_0128-1.JPG

_MG_0148-1.JPG

_MG_9487.JPG

_MG_9508.JPG

_MG_9520.JPG

_MG_9535.JPG

_MG_9555.JPG

_MG_9557.JPG

_MG_9578.JPG

_MG_9583.JPG


 

Avainsanat: Luonto, voimavara, revontulet, olla luonnossa, nature, resource, northern lights, auroras.be in nature