Avaran maiseman viehätys-The open landscape fascination

Maanantai 16.4.2018 klo 12:47 - Harri Paananen

Olen miettinyt paljon mikä avarassa maisemassa viehättää?
Viimeisimmät retkeni ovat suuntautuneet suurille soille ja siellä kysymys on noussut jälleen vahvasti pintaan.

Luontoretkilläni taukopaikat ja erityisesti leiripaikat valikoituvat lähes poikkeuksetta paikalle mistä avautuu avara maisema ja näkymä on mahdollisimman laaja. Monta kertaa reitin suunnittelun yhtenä tärkeimmistä lähtökohdista on, että leiripaikaksi löytyy em. kriteerit täyttävä paikka.

Yksi selitys on, että hyvä näkyvyys antaa mahdollisuuden havainnoida luontoa suppeaa paremmin. Mutta mikä on selitys sille, että istuessa tunturin rinteellä, aavan suon reunalla tai järven rannalla mielen valtaa levollinen ja rauhallinen olo? Kiire katoaa ja eri suuntiin avautuvaa maisemaa jaksaa katsoa lähes loputtomiin.
Voiko taustalla olla primitiivinen tunne turvallisuudesta? Avara näkymä antaa mahdollisuuden havaita uhka hyvissä ajoin, jolloin sen kohtaamiseen ehtii valmistautua.

Vastausta kysymykseen ei ehkä koskaan löydy, mutta tärkeintä on, että nuo tunteet saan kokea yhä uudellen.

Terveisin Harri

I've been thinking a lot what is fascinating in the open landscape? My recent hikes have been directed to large swamps and the question has risen strongly to my mind.

On my nature hikes, the resting places and especially the campgrounds are almost unequivocally selected, from where the wide landscape opens up and the view is as wide as possible. Many times one of the most important starting points of route planning is that there is a place to meet the criteria mentioned above.

One explanation is that good visibility gives the opportunity to observe the nature more narrowly. But what is the explanation that sitting on the slope of a fell, at the edge of a big swamp or on the shore of the lake, the mind enjoys a restful and calm feeling? The rush disappears and the landscape opening in different directions can look almost endless time. Can it be a primitive sense of security? A wide landscape gives the opportunity to detect the threat in good time so that you can prepare to meet it.

The answer to the question may never be found, but the most important thing is that those feelings I can experience again and again.

Best regards Harri

_MG_9143-2.JPG

_MG_9050-2.JPG

_MG_9044-2.JPG

_MG_7041-2.JPG

_MG_6991-2.JPG

_MG_6953-2.JPG

_MG_0290-1.JPG

_MG_0245-1.JPG

Avainsanat: Avara maisema, open landscape