Harmaa alue- Grey zone

Tiistai 6.11.2018 klo 23:48 - Harri Paananen

3-1.JPG

Syksy on edennyt harmaaseen vaiheeseen. Päivän pituus on lyhentynyt nopeasti ja jatkaa lyhenemistään kiihtyvästi. Sateiset päivät huokuvat harmautta kunnes talvi ja lumi saapuvat. Joskus harmaus luo harmaita ajatuksia...

Harmautta katsellessa olen miettinyt termiä harmaa alue. Minulle termi on tullut tutuksi huippu- urheilusta. Dopingin riivamassa urheilussa liikutaan usein harmaalla alueella kielletyn ja sallitun rajalla.

Laajemmin asiaa pohtiessa harmaalla alueella liikkumista tapahtuu jokapäiväisessä elämässä kaikkialla. Itsekin syyllistyn siihen usein ajamalla autolla hieman yli sallitun nopeuden. Tuntuu, että harmaalla alueella liikkuminen on tyypillistä nykyaikana ja on lisääntynyt koko ajan. Esimerkiksi suuret yritykset tekevät "verosuunnittelua" yhä enemmän. Kodinkoneista ei tehdä mahdollisimman kestäviä, jotta niitä menisi enemmän kaupaksi. Seuraava askel vie jo selvästi kielletyn puolelle. Autojen valmistajat huijaavat päästöissä, puhelimien valmistajat hidastavat puhelimia nopeuttaakseen uusien hankkimista. Palmuöljyn tuotannon tieltä poltetaan luvatta metsää suuria määriä ja lopputuotetta myydään vastuullisesti tuotettuna ja sertifioituna. Ekologisuus ja vastuullisuus on niiden arvostuksen kasvun myötä valjastettu vahvaksi markkinointivälineeksi. Todellisuus kaiken takana voi kuitenkin olla jotakin aivan muuta.

Jokainen meistä osallistuu jokapäiväisessä elämässä normaalin kulutuksen kautta harmaalla alueella liikkumiseen. Halusimme sitä tai emme. Valitettavasti liikumme harmaalla alueella myös tietoisesti.
Helposti vakuutusyhtiölle tai työnantajalle kerrotaan hieman muunneltua totuutta, ajetaan ylinopeutta ja tehdään vaarallisia ohituksia liikenteessä jne.

Löystyykö moraali löystymistään ja mitä enemmän harmaalla alueella liikutaan, sitä useammin astutaan välillä myös kielletylle alueelle? Onko tulevaisuutemme se, että harmaasta alueesta tulee normaali tila?
Tuleeko meistä yhä itsekkäämpiä ja tavoittelemmeko vain omaa etua muiden kustannuksella hinnalla millä hyvänsä? Uimmeko vielä jonakin päivänä niin syvillä vesillä, että hukumme tummaan veteen?

Autumn has advanced to the gray phase. The length of the day has shortened rapidly and continues to accelerate rapidly. Rainy days blossom gray until winter and snow arrive. Grayness sometimes creates gray thoughts...

Grayness watching I'm thinking about the term gray area or zone. For me the term has become familiar with top sports. Doping in the dungeon of sport often moves in the gray zone at the prohibited and permitted boundary.

When thinking about a wider issue in a gray zone, moving around is happening every day in everywhere. I myself guilty of doing so often by driving a little over the allowed speed. It seems that moving in the gray zone is typical of modern times and has been increasing all the time. For example, big companies make "tax planning" more and more. Household appliances are not made as durable as possible to make them more commercial. The next step will take you to a clearly blocked side. Car manufacturers cheat on emissions, phone manufacturers slow down phones to speed up new purchases. The production of palm oil is burned by large quantities of wood and the final product is sold responsibly produced and certified. Ecology and accountability have been harnessed as a strong marketing tool with the growth of their prestige. The reality behind everything, however, can be something completely different.

Each of us is involved in everyday life through normal consumption in the gray zone. We wanted it or not. Unfortunately, we are also deliberately moving in the gray zone. It is easy for an insurance company or employer to tell a little modified truth, drive overspeed and make dangerous overtaking in traffic and so on.

Do morality persist all the time, and the more you move in the gray zone, the more often you step into a forbidden area? Is it our future that the gray zone becomes a normal state? Will we become more selfish and only seek our own advantage at other costs at any price? Are we some day so deep in the dark waters that we are drowning?

Terveisin/Br Harri

Avainsanat: syksy, harmaa, harmaa alue, autumn, grey, grey zone

Aina kannattaa mennä luontoon-It is always worth going to nature.

Maanantai 8.10.2018 klo 9:45 - Harri Paananen

Syksyllä luonnossa tapahtuu suuria muutoksia. Merkittävimpiä muutoksia ovat valon ja värien väheneminen. Vuorokauden valoisa aika on nyt Pudasjärven alueella jo lyhyempi kuin pimeä aika. Valoisuus myös lyhenee nopeasti joulukuun loppupuolelle saakka. Edessä on pian harmaus ennen kuin lumi tuo valoa maisemaan.

Me ihmiset olemme osa luontoa ja suuret muutokset ympäristössämme eivät voi olla vaikuttamatta meihin jollakin tasolla. Minulla unen tarve lisääntyy talviajaksi 1-2 tuntia vuorokaudessa. Se tapahtuu tähän aikaan syksystä ja muuttuu takaisin huhtikuussa. Myös energisyydessä tapahtuu pieni notkahtaminen. Valon vähetessä jumitun helpommin sohvalle kuin kesäaikaan. Joillakin henkilöillä nämä muutokset johtavat jopa masennukseen.

Kesä on hyvin aktiivista aikaa ja on luonnollista, että sen jälkeen on vuorossa passiivisempi kausi. Kaikki tässä maailmassa etenee aaltoliikkeessä. Oma tapani käsitellä tätä aallonpohjaa on löytää kiinnostavia asioita, jotka liittyvät juuri tähän vuodenaikaan. Luonto tarjoaa aina jotakin kaunista. Esimerkiksi tästä eteenpäin hienon tähtitaivaan, revontulia, kuuraisen maiseman ja sinisen hetken, jonka lumi pian valaisee. Aina kannattaa mennä luontoon.

In the autumn, great changes are taking place in nature. The most significant changes are the reduction of light and color. The bright time of the day is now in the Pudasjärvi area already shorter than the dark time. Lightening will also shorten until the end of December. There is a bit of grimace before the snow brings light to the landscape.

We humans are part of nature and the major changes in our environment can not be without affecting us at some level. I need to sleep for 1-2 hours a day in winter. It happens at this time of autumn and will change back in April. There is also a small drop in energy. As the light slumped, it was easier to seize the sofa than the summer time. For some people, these changes will even lead to depression.

Summer is a very active time and it is natural that a more passive season is going on. Everything in this world moves in the wave motion. My own way to deal with this wavelet is to find interesting things that are relevant to this season. Nature always offers something beautiful. For example, from this point onwards, a fine starry sky, auroras, lavish landscape and a blue moment that the snow will soon illuminate. It is always worth going to nature.

Terveisin/Br Harri

_MG_4338-1.JPG

_MG_4615-1.JPG

_MG_4621-1.JPG

_MG_4777-1.JPG

_MG_4829-1.JPG

_MG_4841-1.JPG

_MG_4856-1.JPG

_MG_4936-1.JPG

_MG_4969-1.JPG

_MG_4980-1.JPG

_MG_4984-1.JPG

_MG_4987-1.JPG

_MG_5016-1.JPG

Avainsanat: autumn, syksy, great changes, suuria muutoksia, wave motion, aaltoliike, starry sky, tähtitaivas, auroras, revontulet

Syksy tarjoaa paljon-Autumn offers a lot

Sunnuntai 26.8.2018 klo 22:09 - Harri Paananen

Kesä on valon juhlaa. Syksy on värin ja hämyisän tunnelman juhlaa. Yöt alkavat pimentyä ja tähtitaivas alkaa muodostua yö yöltä selvemmäksi. Kohdalle osuessaan väriä yötaivaalle tuovat vilkaasti liikkuvat revontulet. Usein syksyn revontulet ovat näyttävämpiä kuin keskitalvella.

Valon vähetessä ja ilman viiletessä kasvit ja puut lopettavat kasvukautensa. Lehtien vihreys vaihtuu keltaisen, oranssin ja punaisen sävyihin kunnes ne tipahtavat pois. Värin vaihtumisen ensi merkit ovat nyt jo näkyvissä ja pian maisema alkaa täyttyä värikirjosta.
Luonto alkaa nyt valmistautua tulevaan talveen.

Muuttolinnut aloittavat pitkän matkansa ja talvehtimaan jäävät linnut keräävät rasvavarastoa sekä kasaavat talven ruokavarastoja.
Luonto elää täysillä vielä hetken ennen talven hiljaiseloa. Syksy on suuren muutoksen aikaa ja tarjoaa luonnosta nauttivalle paljon koettavaa.

Summer is a light feast. Autumn is a feast of color and a moody feeling. The nights begin to darken and the starry sky begins to become clearer in the night. When you hit the spot, the color of the night sky is brought to life by the flashy moving Northern lights. Often the Auroras of autumn are more spectacular and colorfull than mid-winter.

As the light falls and when the weather is falling, the plants and trees end their growing season. The green leaves change in yellow, orange and red until they tip off. The first signs of color change are now visible and soon the landscape begins to fill the color book. Nature is now beginning to prepare for the coming winter.

Soon the migratory birds begin their long journey, and birds remaining in the winter cover collecting fat stores and stacking up the winter food stores. Nature is still alive for a moment before the silence of winter. Autumn is a time of great change and offers a lot of enjoyment for nature.

Terveisin/Br Harri   

_MG_3800-2.JPG

_MG_3837-2.JPG

_MG_3859-2.JPG

_MG_3625-2.JPG

_MG_3878-2.JPG

_MG_3750-2.JPG

_MG_3759-2.JPG

_MG_3760-2.JPG

_MG_3765-2.JPG

_MG_3767-2.JPG

_MG_3768-2.JPG

Avainsanat: syksy, väri, muutos, revontulet, autumn, color, change, auroras